סקרנית? עד שלא תפעילי לא תתרגשי...

התרגשות כפולה תושמע לך בהפעלת תו נגינה מתחת לבויZ